18 tenaga dapat menyelesaikan pekerjaan selama 36 hari.bila pekerjaan itu di delesaikan oleh 24 orang tenaga maka waktu yang di perlukan untuk menyelesaikan pekerjaan itu adalah..

18 tenaga dapat menyelesaikan pekerjaan selama 36 hari.bila pekerjaan itu di delesaikan oleh 24 orang tenaga maka waktu yang di perlukan untuk menyelesaikan pekerjaan itu adalah..

Jawabannya adalah = 12 hariLeave a Comment