Contoh teks anekdot tema lingkungan dalam bentuk monolog

Contoh teks anekdot tema lingkungan dalam bentuk monolog

Hirup kuring meuni nalangsa . . .

Teu aya rasa nu karunya . . .

Teu boga imah teu boga harta . . .

Saha nu hayang hirup sangsara . . .

Tiap poe kuring leuleumpangan . . .

Eweuh tempat nu di tuju . . .

Teu boga indung teu boga bapa . . .

Hirup sorangan ti leuleutik . . .

Dimana kuring kudu aya . . .

Tempat kuring bisa di butuh keun . . .

Dimana tempat eta teh aya . . .

Geus di teang can kapanggih-panggih . . .
Leave a Comment