Jika salah satu akar dari 2x^2 – ax + 3 = 0 ,adalah 3 maka nilai a dan akar yang lain adalah?, a. a=7 akar lain -1/2, b. a =7 akar lain 1/2, c. a= -7 akar lain -1/2, d. a = -7/2 akar lain 1/2, e, a = -7/2 akar lain – 1/2

Jika salah satu akar dari 2x^2 – ax + 3 = 0 , adalah 3 maka nilai a dan akar yang lain adalah?


a. a=7 akar lain -1/2
b. a =7 akar lain 1/2
c. a= -7 akar lain -1/2
d. a = -7/2 akar lain 1/2
e, a = -7/2 akar lain – 1/2

Leave a Comment