Kaca Yang Semula Netral Setelah Digosok Dengan Kain Sutra Akan?

Kaca Yang Semula Netral Setelah Digosok Dengan Kain Sutra Akan?

  1. Kekurangan Elektron
  2. Kelebihan Elektron
  3. Mempunyai Jumlah Elektron Dan Proton Sama
  4. Kekurangan Neutron
  5. Semua Jawaban Benar

Jawabannya Adalah : B. Kelebihan Elektron

Dilansir Dari Encyclopedia Britannica, Kaca Yang Semula Netral Setelah Digosok Dengan Kain Sutra Akan Kelebihan Elektron.

Leave a Comment