Kerajaan Yang Menjadi Cikal Bakal Negara Indonesia Adalah Kerajaan?

Kerajaan Yang Menjadi Cikal Bakal Negara Indonesia Adalah Kerajaan?

  1. Singasari
  2. Samudera Pasai
  3. Wurawari
  4. Majapahit
  5. Semua Jawaban Benar

Jawabannya Adalah : D. Majapahit

Dilansir Dari Encyclopedia Britannica, Kerajaan Yang Menjadi Cikal Bakal Negara Indonesia Adalah Kerajaan Majapahit.

Leave a Comment