menurut kalian, bagai mana langkah yg seharusnya di ambil oleh pemerintah untuk mengadakan UN yang baik?

menurut kalian, bagai mana langkah yg seharusnya di ambil oleh pemerintah untuk mengadakan UN yang baik?

Seharusnya pemerintah memberi pendidikan dan peatihan yang bermutu sebelum UN
sehingga muris dapat mempersiapkan diri dan ujian tersebut berjalann dgn baik

semoga membantu ๐Ÿ™‚Leave a Comment