pada peta yang berskala 1 : 1.500.000 terdapat gambar hutan yang berbentuk persegi panjang 12 cm dan lebar 8 cm . luas hutan sebenarnya

pada peta yang berskala 1 : 1.500.000 terdapat gambar hutan yang berbentuk persegi panjang 12 cm dan lebar 8 cm . luas hutan sebenarnya

1440 KM
Sorry kalo salah yaLeave a Comment