Persaman (m-1)+4x+2m=0 mempunyai akar real. Tentukan m yang memenuhi

Persaman (m-1)+4x+2m=0 mempunyai akar real. Tentukan m yang memenuhi

(m-1)+4x+2m=0

m-1+4x+2m=0
3m
+4x=1
3m=1-4x
m=(1-4x)/3
m=(1/3)-(4x/3)
maybe ๐Ÿ˜€Leave a Comment