Soal Trigonometri :, sin 3p + sin p adalah, a. 4 sin p, b.4,

Soal Trigonometri : 


sin 3p + sin p adalah 

a. 4 sin p cos^2 p

b.  4  sin^2 p cos^2 p

sin 3p + sin p = 4 sin p cos²p. Maka jawaban yang benar adalah A. 4 sin p cos²p

Simak pembahasan berikut.

Pembahasan

Penjumlahan trigonometri dua sudut diantaranya:

  1. sin (a + b) = sin a cos b + cos a sin
  2. sin (a – b) = sin a cos b – cos a sin
  3. cos (a + b) = cos a cos b – sin a sin
  4. cos (a – b) = cos a cos b + sin a sin

Beberapa identitas trigonometri diantaranya:

  1. sin 2x = 2 sin x cos x
  2. cos 2x = cos²x – sin²x
  3. sin²x + cos²x = 1

Maka nilai dari sin 3p + sin p adalah

sin 3p + sin p = sin (2p + p) + sin p

sin 3p + sin p = sin 2p cos p + cos 2p sin p + sin p

sin 3p + sin p = sin 2p cos p + sinp(cos 2p + 1)

sin 3p + sin p = 2 sin p cos p cos p + sinp(cos²p – sin²p + sin²p + cos²p)

sin 3p + sin p = 2 sin p cos²p + sinp(cos²p + cos²p)

sin 3p + sin p = 2 sin p cos²p + sinp(2cos²p)

sin 3p + sin p = 2 sin p cos²p + 2 sinp cos²p

sin 3p + sin p = 4 sin p cos²p

∴ jadi nilai dari sin 3p + sin p adalah 4 sin p cos²p

Pelajari lebih lanjut

  1. Menentukan nilai dari sinus suatu sudut brainly.co.id/tugas/22869793
  2. Menentukan panjang sisi segitiga dengan aturan sinus dan kosinus brainly.co.id/tugas/22872598

————————————————

Detil jawaban

Kelas: 10

Mapel: Matematika

Bab: Trigonometri

Kode: 10.2.7

Kata kunci: sin 3p, sin p, identitas trigonometri
Leave a Comment