tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan berikut,jika x variabelnya pada himpunan bilangan bulat.a. 1/2 (x+5) – 1/4 (x + 1) > 3b. 1/3 (5x-1) < 1/2 (2x +1)

tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan berikut,jika x variabelnya pada himpunan bilangan bulat.
 
a. 1/2 (x+5) – 1/4 (x + 1) > 3
b. 1/3 (5x-1) < 1/2 (2x +1)

A. 1/2 (x+5) – 1/4 (x+1) >3
⇔6 (x+5) – 3(x+1) > 39
⇔6x + 30 – 3x + 3 > 39
⇔6x – 3x > 39 – 30 – 3
⇔ 3x > 6
⇔ x > 6/3 = 2Leave a Comment