Tiga Bilangan Membentuk Barisan Aritmatika. Jumlah Ketiga Bilangan Itu 18 Dan Hasil Kalinya 192 . Tentukan Ketiga Bilangannya!

Tiga Bilangan Membentuk Barisan Aritmatika. Jumlah Ketiga Bilangan Itu 18 Dan Hasil Kalinya 192 . Tentukan Ketiga Bilangannya!

A + A + B + A + 2b = 18

3a + 3b = 18

A + B = 6

A = 6 –

A X (A + B) X (A + 2b) = 192

(6 – B) X 6 X (6 + B) = 192

36 – B² = 32

B² = 4

B = √4 = 2

A = 6 – B = 6 – 2 = 4

Bilangan Tersebut : A , A+B , A+2b = 4, 6, 8

Originally posted 2022-06-21 00:44:53.

Leave a Comment