Tuliskan 2 kalimat majemuk bertingkat tentang teknologi tepat guna

Tuliskan 2 kalimat majemuk bertingkat tentang teknologi tepat guna

Majemuk setara:
1.apabila teknologi itu sesuai dengan keadaan ekonomi dan sosial masyarakat setempat
2.Teknologi tepat guna atau yang  disingkat dengan
TTG adalah  teknologi yang digunakan dengan sesuai( tepat guna)
3.masalah-masalah pembangunan boleh jadi memerlukan
pemecahan yang unik dan khas

semoga membantu ๐Ÿ™‚Leave a Comment